Geef de persoon een handmassage

5-10 minuten handmassage kan een gastvrij kalm moment creëren voor u en de persoon met dementie. Het kan de relatie versterken en de onrust onmiddellijk verminderen. Lichamelijke aanraking van anderen ontbreekt vaak bij toenemende dementie, en handen zijn voor de meesten van ons een vertrouwde manier om aangeraakt te worden.

Read more
Give the person a hand massage

5-10 minutes of hand massage can create a welcoming calm moment for you and the person with dementia. It can strengthen the relationship, as well as decrease agitation immediately. Physical touch from others are often lacking as dementia is increasing, and hands are a familiar way to be touched for

Read more